introductie adres email
   


> studiekeuze > profiel- of sectorkeuzeonderzoek

 

Voor wie?
Het profiel- of sectorkeuzeonderzoek is er voor leerlingen van het voortgezet onderwijs die niet weten welk profiel of welke sector zij het beste kunnen kiezen.

De gegevens uit het profiel- of sectorkeuzeonderzoek kunnen waardevol zijn voor de keuze van het profiel of de sector en voor al een min of meer globale orientatie op het vervolgonderwijs.

Persoonlijkheidsonderzoek
Tijdens het profiel- of sectorkeuzeonderzoek worden capaciteiten, belangstelling, studiehouding en persoonlijke eigenschappen in kaart gebracht. Naast gesprekken worden eveneens testen en opdrachten door de leerling gemaakt. Het onderzoek beslaat een hele dag van 09.00 tot ongeveer 17.00 uur.

Na het onderzoek wordt in een vervolggesprek het profiel of de sector in overleg met de leerling vastgesteld op grond van de schoolresultaten, onderzoeksgegevens en perspectieven op vervolgonderwijs. De leerling krijgt een schriftelijk overzicht van de testresultaten mee naar huis.

Rapportage
Indien een uitgebreide rapportage gewenst is, is dat mogelijk. In deze rapportage worden de onderzoeksresultaten, de procedure en het advies helder uiteengezet.

Nagesprek
Op verzoek kan na deze dag een nagesprek met de ouders plaatsvinden. In dit gesprek worden de resultaten besproken, vindt er overleg plaats en wordt het advies nader toegelicht.

Kennismakingsgesprek
Voor het onderzoek kan een kennismakingsgesprek plaatsvinden met de ouders en/of de leerling, waarin de vraagstelling toegelicht kan worden en wederzijds informatie uitgewisseld kan worden

Wilt u meer informatie of uzelf aanmelden voor een onderzoek?

Email dan naar info@artemisloopbaan.nl of bel ons op 024 323 75 03

 

 

De adviseurs van Artemis houden zich aan de code van de Beroepsvereniging van Psychologen (NIP). Uw onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden doorgegeven, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven.


Artemis