introductie adres email
   


> studiekeuze > brugklasonderzoek

 

Het brugklasonderzoek kan waardevol zijn wanneer u bijvoorbeeld de volgende vragen heeft:

Welk onderwijstype kan mijn kind na de brugklas het beste kiezen?

Waarom functioneert mijn kind niet in de brugklas zoals wij verwacht hadden?

Mijn kind gaat niet over aan het eind van de brugklas, wat is het beste om te
doen?

Soms is het niet duidelijk welk onderwijstype uw kind het best kan kiezen en kunnen ouders en school er samen niet goed uitkomen. De extra gegevens die voorhanden zijn na het brugklasonderzoek blijken leerlingen, ouders en school vaak in staat te stellen om wel tot overeenstemming te komen.

Een brugklasonderzoek geeft inzicht in de oorzaken van de studieresultaten van uw kind en adviseert over niveau, belangstelling, studiehouding en persoonlijke kenmerken en vaardigheden van uw kind. Op basis hiervan kan geadviseerd worden welk type onderwijs het meest geschikt is en/of welke begeleiding verder nodig is.

Persoonlijkheidsonderzoek
Tijdens het brugklasonderzoek worden capaciteiten, belangstelling, studiehouding en persoonlijke eigenschappen in kaart gebracht. Naast gesprekken worden eveneens testen en opdrachten door uw kind gemaakt. Het onderzoek beslaat een hele dag. Uw kind start om 09.00 uur en is rond 17.00 uur klaar.

Nagesprek
Na deze dag wordt met de ouders (en eventueel met uw zoon of dochter) een nagesprek gepland. In dit gesprek worden de resultaten besproken, vindt er overleg plaats en wordt het advies nader toegelicht. Wanneer verdere begeleiding gewenst is, wordt besproken welke vorm van begeleiding het meest passend is.

Rapportage
Van de onderzoeksresultaten ontvangt u vervolgens een rapportage. In overleg met de ouders kan ook de school een kopie van het rapport toegezonden krijgen.

Onderzoek op maat
Wanneer u een specifieke vraag heeft, is het mogelijk om het programma van de onderzoeksdag af te stemmen op uw vraag. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om alleen capaciteitenonderzoek te doen, motivatieonderzoek of interesseonderzoek. U kunt bellen om uw vraagstelling aan ons voor te leggen en de mogelijkheden te bespreken.

Kennismakingsgesprek
Voor het persoonlijkheidsonderzoek kan een kennismakingsgesprek plaatsvinden, waarin u, als ouder(s), de vraagstelling kunt toelichten en wederzijds informatie uitgewisseld wordt.

Wilt u meer informatie of uzelf aanmelden voor een onderzoek?

Email dan naar info@artemisloopbaan.nl of bel ons op 024 323 75 03

 

 

De adviseurs van Artemis houden zich aan de code van de Beroepsvereniging van Psychologen (NIP). Uw onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden doorgegeven, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven.


Artemis