introductie adres email
   


> loopbaanbegeleiding

 

Bent u vastgelopen in uw werk?

Bent u niet (meer) tevreden met uw huidige
baan?


Heeft u te maken met plotseling of dreigend
ontslag?


Heeft u sinds kort of al langere tijd een
uitkering?


Wilt u zich verder ontwikkelen op een manier die bij uw persoon past?

 


Loopbaanbegeleidingstraject

Een loopbaanbegeleidingstraject is bij uitstek bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan begeleiding bij het maken van een keuze op het gebied van werk en loopbaan.

In dit traject krijgt u meer inzicht in uw eigen persoon, uw kwaliteiten en valkuilen, uw interesses, uw motivatie en inspiratie. Tevens krijgt u de nodige informatie over opleidingen, beroepen en de arbeidsmarkt. De combinatie van zelfinzicht en kennis over de opleidings- en beroepsmogelijkheden leidt tot een weloverwogen keuze voor uw eigen toekomst.

Bij het loopbaanbegeleidingstraject worden capaciteiten, belangstelling, werkhouding en persoonlijke eigenschappen in kaart gebracht. Door middel van gesprekken, testen en opdrachten.

Op basis van de resultaten en de verkregen gegevens wordt u verder begeleid en geadviseerd over te maken keuzes en er worden plannen opgesteld voor verdere actie. Alle loopbaankeuzetrajecten starten met een onderzoeksdag. Daarna volgen gesprekken, waarbij, na een brede orientatie, verdere keuzes worden gemaakt, een keuzeplan wordt opgesteld, en een plan van aanpak.

Sollicitatietraject

Het sollicitatietraject biedt ondersteuning op het gebied van vacatures zoeken, sollicitatiebrieven schrijven, curriculum vitae schrijven, sollicitatiegesprekken voeren, netwerken en alle andere vaardigheden en middelen die nodig zijn om succesvol te solliciteren.

Wilt u meer informatie of uzelf aanmelden voor een onderzoek?

Email dan naar info@artemisloopbaan.nl of bel ons op 024 323 75 03

 

 

De adviseurs van Artemis houden zich aan de code van de Beroepsvereniging van Psychologen (NIP). Uw onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden doorgegeven, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven.


Artemis