introductie adres email
   


> beroepskeuze > beroepskeuzeonderzoek

 

Voor wie?
Het beroepskeuzeonderzoek is vooral geschikt voor mensen die al enige jaren werkervaring hebben in een beroep, maar op zoek zijn naar mogelijke alternatieven.

Het kan zijn dat u door fysieke of psychische beperkingen uw eerdere beroep niet meer kan uitoefenen en dat u op zoek bent naar andere mogelijkheden voor werk. Het kan ook zijn dat u niet meer tevreden bent met uw huidige werk en op korte of lange termijn een alternatief zoekt.

Persoonlijkheidsonderzoek
Tijdens het beroepskeuzeonderzoek worden capaciteiten, belangstelling, studiehouding en persoonlijke eigenschappen in kaart gebracht. Naast gesprekken worden eveneens testen en opdrachten gemaakt. Het onderzoek beslaat een hele dag van 09.00 tot ongeveer 17.00 uur.

OriŽnteren
Na het persoonlijkheidsonderzoek wordten eerst de resultaten hiervan besproken. Samen met de adviseur worden een groot aantal mogelijke beroepen en eventueel opleidingsmogelijkheden verkend. U krijgt een schriftelijk overzicht van de testresultaten mee naar huis.

Thuisopdracht
Vervolgens gaat u zelf aan de slag gedurende een periode van ongeveer drie weken. Deze tijd is nodig om zelf de informatie te verwerken en verdere keuzes te maken. U kan in die tijd brochures aanvragen, de mogelijkheden overdenken, meelopen of praten met mensen die bepaalde beroepen uitvoeren en overleggen met anderen.

Keuzegesprek(ken)
In de gesprekken die daarna volgen, staat besluitvorming centraal. De verschillende keuzealternatieven worden vastgesteld, er kunnen prioriteiten worden bepaald en samen met de adviseur stelt u een plan op voor verdere actie. Als u hierna nog verdere begeleiding zou willen, is dat natuurlijk altijd mogelijk.

Rapportage
Een schriftelijk overzicht van de testresultaten is inbegrepen. Indien een uitgebreide rapportage gewenst is, is dat mogelijk. In deze rapportage worden de onderzoeksresultaten, de procedure en het advies helder uiteengezet.

Kennismakingsgesprek
Voor het persoonlijkheidsonderzoek kan een vrijblijvend, kosteloos gesprek plaatsvinden waarin u de vraagstelling kunt toelichten en waarin wederzijds informatie uitgewisseld wordt.

Wilt u meer informatie of uzelf aanmelden voor een onderzoek?

Email dan naar info@artemisloopbaan.nl of bel ons op 024 323 75 03

 

 

De adviseurs van Artemis houden zich aan de code van de Beroepsvereniging van Psychologen (NIP). Uw onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden doorgegeven, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven.


© Artemis