introductie adres email
   


> beroepskeuze

 

Voor wie?
Een beroepskeuzeonderzoek is vooral geschikt voor jongeren die voor een beroepskeuze staan of voor mensen die al enige jaren werkervaring hebben in een beroep, maar op zoek zijn naar mogelijke alternatieven.

Het kan ook zo zijn dat u door fysieke of psychische beperkingen uw eerdere beroep niet meer kunt uitoefenen en dat u op zoek bent naar andere mogelijkheden voor werk.

 

Of het kan zo zijn dat u niet meer tevreden bent met uw huidige werk en op korte of lange termijn een alternatief zoekt.

Begeleidingstraject
Artemis biedt voor dit soort vragen een keuzebegeleidingstraject. In dit traject krijgt u meer inzicht in uw eigen persoon en krijgt u de nodige informatie over opleidingen, beroepen en de arbeidsmarkt. De combinatie van zelfinzicht en kennis over de opleidings- en beroepsmogelijkheden leidt tot een weloverwogen keuze voor uw eigen toekomst.

Mogelijkheden
Afhankelijk van uw situatie en vraagstelling, kunnen de volgende begeleidingstrajecten worden ingezet:

Beroepskeuzeonderzoek

Studie- en Beroepskeuze onderzoek

Persoonlijkheidsonderzoek
Bij al deze onderzoeken worden capaciteiten, belangstelling, studie/werkhouding en persoonlijke eigenschappen in kaart gebracht. Door middel van gesprekken, testen en opdrachten. Op basis van de resultaten en de verkregen gegevens wordt u verder begeleid en geadviseerd over te maken keuzes en er worden plannen opgesteld voor verdere actie.

Alle beroepskeuzetrajecten starten met een onderzoeksdag. Daarna volgt een gesprek, waarbij de resultaten worden besproken. Op basis van de resultaten wordt u verder begeleid in het maken van uw keuze.

Wilt u meer informatie of uzelf aanmelden voor een onderzoek?

Email dan naar info@artemisloopbaan.nl of bel ons op 024 323 75 03

 

 

De adviseurs van Artemis houden zich aan de code van de Beroepsvereniging van Psychologen (NIP). Uw onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden doorgegeven, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven.


Artemis